Föräldraträffar Centrum

Hur kan vi skapa harmoni kring matbordet? Undvika stressiga situationer och förebygga konflikter? Vill du få inspiration och stöd i ditt föräldraskap?

ABC (Alla Barn i Centrum) är föräldraträffar för dig som är förälder eller annan viktig vuxen till barn i åldrarna 3-12 år. På ABC-träffarna får du möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar, ta del av vad forskningen säger om barns utveckling och får konkreta tips för att underlätta vardagen hemma.

Programmet består av fyra gruppträffar på 2,5 timme och leds av utbildade gruppledare. Träffarna handlar bland annat om hur du kan stärka ditt barns självkänsla, främja relationerna i familjen och hantera svåra situationer. Läs mer om innehållet i ABC föräldraträffar på Föräldraträffar och gruppverksamhet på Göteborgs Stads hemsida.

I Stadsområde Centrum startar flera serier ABC föräldraträffar varje termin. Du väljer själv om du vill anmäla dig till träffarna i ditt närområde eller i något annat stadsområde. Du behöver kunna vara med på alla fyra träffar för att anmäla dig.

ABC föräldraträffar kostar inget.