ABC föräldraträffar tonår 13-19 år i Centrum

  • Föräldraskap
  • Samspel
  • Förälder
  • Barn
  • Relation

ABC tonår - föräldra­grupp för tonårsföräldrar och andra viktiga vuxna till barn 13-19 år

Är du förälder, bonusföräldrar eller på annat sätt viktig vuxen till en tonåring (13-19 år) och vill vara med i en föräldragrupp? 

Att vara förälder eller viktig vuxen till en tonåring kan vara både spännande och utmanade. ABC tonår ger dig tips och verktyg för hur du kan stärka relationen till ditt barn. 

ABC tonår ger dig tips och verktyg

Syftet med ABC tonår är att stärka relationen mellan dig och tonåringen och bidra till att tonåringen mår bra. På träffarna möter du samtalsledare och andra tonårsföräldrar. Du får tips och verktyg som du sedan testar i vardagen.

Vid fyra tillfällen samtalar vi om olika teman. Grupperna leds av utbildade ledare och har cirka 10 deltagare. 

Träffarna handlar om hur du kan:
- stärka tonåringens självkänsla
- förbättra relationerna i familjen
- hantera svåra situationer

Gruppledare: Maria Wigartz och Viktoria Alfaro, skolkuratorer. 

Om du har frågor kontakta gruppledarna: viktoria.alfaro@grundskola.goteborg.se och maria.wigartz@grundskola.goteborg.se 

ABC föräldraträffar kostar inget. Vi bjuder på fika. 
Träffarna hålls i elevhälsans lokaler på Norra Hamngatan 8. 

OBS! Den här ABC- gruppen vänder sig till föräldrar och andra viktiga vuxna till tonåringar 13-19 år, även om det står målgrupp 12 år. .